XIX Biegi Uliczne im. Jana Kielasa

skarszewy 2016 zajawka

REGULAMIN

XIX Biegi uliczne im. Jana Kielasa

 

I . ORGANIZATOR:

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji   ul. Wybickiego 10, 83 – 250 Skarszewy                                                                                 tel. 58 588 07 00 e-mail: gosir@gdansk.home.pl  www.gosirskarszewy.pl

 1. WSPÓŁORGANIZATORZY:

Pomorskie i Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Gdańsku

Gmina Skarszewy – Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Starostwo Powiatowe

The North Event

III. CEL IMPREZY

 1. Upamiętnienie sylwetki olimpijczyka Jana Kielasa.
 2. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 3. Promocja miasta Skarszewy.
 1. TERMIN I MIEJSCE

22 maja 2016 r.

Biegi towarzyszące – stadion miejski w Skarszewach, ul. Wybickiego 10.

Bieg główny – start i meta na stadionie miejskim w Skarszewach,

trasa 7 km – 3 pętle ulicami miasta

 1. ZGŁOSZENIA

Zapisy elektroniczne przez stronę www.elektronicznezapisy.pl do 21.05.2016  lub zgłoszenia przyjmowane będą w dniu biegów tj. 22.05.2016 r. od godz. 9:30 – 10:45 w sekretariacie zawodów – stadion miejski   w Skarszewach   ul. Wybickiego 10.

 1. PROGRAM

11:00 otwarcie zawodów

11:10 biegi towarzyszące wg kategorii dekoracja zawodników biegów towarzyszących

12:45 bieg główny

13.30 dekoracja i wręczenie nagród

 • KATEGORIE WIEKOWE I DYSTANSE

BIEGI TOWARZYSZĄCE 

Kat.  I dziewczęta, chłopcy  rocznik:  2009,2010 100 m
Kat. II dziewczęta, chłopcy rocznik:  2006,2007,2008 500 m
Kat. III dziewczęta, chłopcy rocznik:  2003, 2004,2005 900 m
Kat. IV dziewczęta, chłopcy rocznik: 2000, 2001,2002 1300 m

BIEG GŁÓWNY

Kat.  V kobiety, mężczyźni roczniki: 1999 – 1987 7000m
Kat. VI kobiety, mężczyźni rocznik: 1986 – 1977 7000m
Kat. VII kobiety, mężczyźni rocznik: 1976 – 1967 7000m
Kat. VIII kobiety, mężczyźni rocznik: 1966 – 1957 7000m
Kat. IX kobiety, mężczyźni rocznik: 1956 i wcześniej 7000m

 

 • NAGRODY
 1. Nagrody rzeczowe dla zawodników w kategoriach wiekowych I, II, III dla zajmujących miejsca od 1 do 3.
 2. Nagroda pieniężna w kategorii wiekowej IV  dla zajmujących miejsca od 1 do 3.
 3. Nagroda w postaci Vouchera, puchary dla zawodników kategorii wiekowych V – IX dla zajmujących miejsca od 1 do 3.
 4. Nagrody i puchary dla najlepszych biegaczy z terenu miasta  i gminy Skarszewy.
 5. Pamiątkowe medale dla wszystkich uczestników biegów.
 1. INFORMACJE DODATKOWE
 2. Nie pobiera się opłaty startowej w biegach towarzyszących natomiast w biegu głównym opłata wynosi 20 zł – przedpłata, 30 zł w dniu biegu. Dla mieszkańców gminy Skarszewy opłata 5 zł – przedpłata, 10 zł w dniu biegu.
 3. Wpłaty dokonuje się podczas procesu rejestracji przez serwis DotPay. Do dokonania płatności można powrócić w każdym momencie przez listę osób zapisanych klikając przy danym nazwisku „oczekiwanie na wpłatę”
 4. Raz dokonana wpłata startowa nie podlega zwrotowi.
 5. Prawo startu mają wszyscy chętni posiadający aktualne badania lekarskie oraz brak przeciwwskazań do uprawiania sportów wytrzymałościowych.
 6. Wszyscy uczestnicy biegów muszą posiadać numery startowe, które są umieszczone z przodu na wysokości klatki piersiowej (numery podbiera się w biurze zawodów).
 7. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 8. Organizator zapewnia obsługę medyczną.
 9. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione w trakcie imprezy.
 10. Zgłoszenie do biegu oznacza akceptację niniejszego regulaminu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz materiałów fotograficznych i filmowych na potrzeby marketingowe GOSiR  w Skarszewach.
 11. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do sędziego głównego oraz organizatora